MUSENE MED STEIN LUNDE

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

«Musene» ven­der til­ba­ke til Dram­mens Tea­ter! Stein Lunde har ny­pre­miere på den po­pu­la­ere fore­stil­lin­gen in­spi­rert av «Muse­visa», og som hit­til er sett av over 40.000 små og sto­re pub­li­kum­me­re. Det å be­sø­ke «Musene» ble en hyg­ge­lig jule­tra­di­sjon for man­ge fa­mi­li­er i Dram­mens-om­rå­det. Stein Lunde har la­get tre uli­ke fore­stil­lin­ger om den kjen­te muse­fa­mi­li­en. Stein Lunde er kli­nisk pe­da­gog, opp­rin­ne­lig før­skole­la­erer og med spe­sia­li­se­ring i bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri. I de sis­te 12 åre­ne har han arbeidet ved en bar­ne- og ung­doms­psy­kia­trisk po­li­kli­nikk.

Hvor: Dram­mens Tea­ter Når: ons­dag 13/12 kl. 17.30

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.