SPRÅKKAFÉ

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Vil du øve deg på å snak­ke norsk? Da er språk­ka­fe­en noe for deg! Her øver vi på munt­lig norsk sammen, og vi dis­ku­te­rer uli­ke, ak­tu­el­le te­ma­er hver gang. Her tren­ger du ikke for­be­re­de deg, ba­re møt opp! Vel­kom­men til en hyg­ge­lig og ufor­mell møte­plass, hvor du kan øve deg på å snak­ke norsk sammen med and­re. Språkkafé er i sam­ar­beid med Dram­men Fri­vil­lig­sen­tral.

Hvor: Ho­ved­sce­nen i 2. eta­sje, Dram­mens­bi­blio­te­ket

Når: Hver tirs­dag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.