FJELL BO- OG SERVICESENTER

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

• Man­dags­treff for hjemme­bo­en­de kl. 11–14 i Stor­stua til Fjell bo- ogt servicesenter: So­si­alt sam­va­er, litt trim for både kropp og hjer­nen. Du kan kjø­pe en god hjemme­la­get varm­lunsj og sa­lat fra sa­lat­ba­ren! Vel­kom­men til

gam­le og nye del­ta­ke­re! se­nio­rer i sam­ar­beid med Dan­vik–fjell Fri­vil­lig­sen­tral

Når: Man­da­ger kl. 11–14

Hvor: Stor­stua, Fjell- Bo og Servicesenter

• «Sterk og trygg»–tre­ning hver tors­dag kl. 13–14 i trim­rom­met på Fjell bo- og servicesenter. Gra­tis tre­ning med in­struk­tør. Husk gode sko og vann­flas­ke!

Når: Hver tors­dag kl. 13–14

Hvor: Trim­rom­met, Fjell- Bo og Servicesenter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.