Tra­di­sjons­rike Swingin´chris­t­mas

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

For sju­en­de gang in­vi­te­rer Dram­men Stor­band og Union Sce­ne til «Swingin’ Chris­t­mas». Som tid­li­ge­re ser­ve­rer de svin­gen­de ame­ri­kansk jule­mu­sikk ispedd kjen­te ever­greens. I år vil­le El­la Fitz­gerald fylt hund­re år og konserten hed­rer hen­ne med å pre­sen­te­re noen av hen­nes sto­re sla­ge­re. Til å hjel­pe seg med det har Dram­men Stor­band fått med seg Maj­ken Chris­ti­an­sen. De som var på jule­kon­ser­ten til Dram­men Stor­band i fjor, hus­ker vel at de had­de be­søk av ut­flyt­tet dram­men­ser Rolf Gil­hu­us som nå bor på Høne­foss. Også i år tar han tu­ren og får opp­fylt sitt øns­ke om å syn­ge du­ett med Maj­ken.

Union Sce­ne, søn­dag. Dø­re­ne åp­ner 18:00. Kon­sert­start 19:00. Sitte­plas­ser

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.