UTE­STEN­GEL­SEN

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

■ In­vi­ta­sjons­lis­ten av rus­sis­ke ut­øve­re skal ut­ar­bei­des av et pa­nel le­det av Va­le­rie Four­ne­y­ron. Pa­ne­let skal om­fat­te med­lem­mer av grup­pen som gjen­nom­fø­rer do­ping­tes­ting før le­ke­ne: En ut­nevnt av WADA, en av DFSU og en av IOC.

■ Ut­øver­ne må i pa­ne­lets øyne godt­gjø­re at de er rene. De må ikke ha va­ert dis­kva­li­fi­sert el­ler ute­stengt for doping før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.