AD­VENTS­FES­TI­VA­LEN DEN­NE UKA:

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

• 8. de­sem­ber:

Kl. 19.00: Him te jul med Vidar John­sen. Kjell Ha­rald Litan­gen. Bra­ger­nes kir­ke.

• 9. de­sem­ber:

Kl. 18.00: Kon­sert Dram­men Sym­foni­or­kes­ter og san­ger­ne Kristin Bjerke­rud, Carl Hen­rik Kvaer­ne Nil­sen og elev­kor og dan­se­re fra St. Hall­vard vi­dere­gå­en­de sko­le. Dø­re­ne åp­nes: kl. 17.30 Leds. med gyl­dig be­vis fri en­tré.

• 10. de­sem­ber:

Kl. 11.00: Høy­mes­se. Må fan­ger få sin fri­het og flykt­nin­ger et hjem. Men­neske­ret­tig­hets­søn­da­gen. Kon­fir­man­ter del­tar. Of­fer til Am­ne­sty.

• Kl. 17.00 Lys­mes­se. Jule­spil­let «Til Bet­le­hem» av Jørn Fevang og Kjell Ivar Ber­ger. Bra­ger­nes kir­kes mi­no­res, jen­te- og gutte­aspi­rant­kor. So­list Ka­ren Haf­skjold, Jose­fi­ne Høy­dahl, kla­ri­nett. Fri en­tré.

• Kl. 19.00 Kon­sert. Dram­mens dame­kor, Manns­ko­ret Bar­den og Dram­mens Manns­kor. Grup­pe fra Bra­ger­nes kir­kes ung­doms­kor. Ga­li­na Trints­ou­ko­va. Di­ri­gent Mari­ja Pav­lo­vic. Fri en­tré

• 11. de­sem­ber:

Kl. 19.00: Kon­sert St Hall­vard Vi­dere­gå­en­de sko­le. Bill. kr 200,- (vok­sen) 100,(student) barn un­der 12 år fri en­tré.

• 12. de­sem­ber

• Kl. 12.00: Hver­dags­mes­se. Natt­verd. Or­gel­mu­sikk av Kjell Mørk Karl­sen

• Kl. 19.00 Chris­t­mas

Carol Ser­vice. The rev’d Dar­ren Mc­cal­lig og or­ga­nist John Chap­man. Fri en­tré.

• 13. de­sem­ber:

• Kl. 08.15: Mor­gen­bønn

• kl. 18.00 Dei­lig er jor­den. Rein Alex­an­der og Ani­ta Sk­or­gan med band.

• Fjell kir­ke kl. 19.00. Jule­kon­sert med Jern­ba­nens mu­sikkorps. Fri en­tré.

• St. Lau­ren­ti­us ka­tols­ke kir­ke kl. 21. 00

Tide­bønn før nat­ten. Medl. Bra­ger­nes Kan­to­ri • 14. de­sem­ber:

• Kl. 12.00: Mid­dags­bønn

• Kl. 18.30 Kon­sert med Hanne Krogh, Tata Ve­ga, Tho­mas Ruud og ko­ret Apol­lon.

• Strøms­god­set kir­ke kl. 19.00. Kon­sert med ko­ret DUV – Dram­men unge vok­sen. Fri en­tré.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.