Kli­ma i kir­ken

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

I kveld skal klima­end­rin­ge­ne løf­tes fram i Ad­vent­kir­ken i Mjøn­da­len. Pro­fes­sor eme­ri­tus Hans Mar­tin Seip hol­der fore­drag med tit­te­len «Men­neske­skap­te klima­end­rin­ger – hva bør vi gjø­re?». Han er kjent for sitt ar­beid på Uni­ver­si­te­tet i Oslo og CICERO sen­ter for klima­forsk­ning og fra Beste­for­eld­re­nes klima­ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.