På glatt­isen

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Nbc-pro­gram­le­der Ka­tie Cou­ric lat­ter­lig­gjø­res for å ha ut­talt at ne­der­len­de­re er gode på skøy­ter for­di skøy­ter er et vik­tig trans­port­mid­del i Ams­ter­dam.

Hun har rett og slett tatt helt feil: Det er i Oslo at skøy­ter er det fore­truk­ne fram­komst­mid­de­let om da­gen, ved si­den av tru­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.