Sten­ger lys­løy­pe

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Lys­løy­pa fra Drafnkol­len til Sta­sjons­ka­me­ra­te­nes hus blir stengt på grunn av gårs­da­gens flom­ska­der på Au­stad, skri­ver Dram­men kom­mu­ne. Løy­pa blir tro­lig stengt res­ten av vin­te­ren, og Dram­men kom­mu­ne be­kla­ger ulem­pen det­te med­fø­rer for ski­gå­ere og and­re som bru­ker lys­løy­pa.

22 99 81 06

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.