I ret­ten for na­ken­stunt

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

DRAM­MEN: Man­nen som i Adams drakt for­søk­te å stan­se bi­lis­ter med soft­gun, måt­te i går møte i Dram­men ring­rett til­talt for gro­ve trus­ler. Man­nen i slut­ten av 30-åre­ne had­de i no­vem­ber 2016 stilt seg opp ved E18 og riks­vei 319 mot San­de i Vest­fold, va­ep­net med en re­pli­ka M15 soft­gun, skri­ver NRK. Sam­ti­dig sto en jevn­ald­ren­de kvin­ne og fil­met det hele, og hun måt­te der­for også møte som til­talt ret­ten. In­gen av de to til­tal­te er­kjen­te straff­skyld i ret­ten, og man­nen sa det hele bare var en spøk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.