SLIK VARS­LER MAN

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Dram­men kom­mu­nes vars­lings­ord­ning er åpen for an­sat­te og for bru­ke­re, le­ve­ran­dø­rer og and­re, der man kan si fra el­ler vars­le ved kjenn­skap til brudd på lo­ver og reg­ler.

■ På kom­mu­nens side lig­ger et elek­tro­nisk skje­ma som via kryp­tert nett­løs­ning går til eks­ternt vars­lings­mot­tak hos råd­giv­nings- og re­vi­sjons­sel­ska­pet BDO AS. Over­sen­des så om øns­ke­lig ano­nymt til kom­mu­nens vars­lings­råd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.