Mot Zu­ma

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i SørAfri­ka skal i dag frem­me mis­til­lits­for­slag mot pre­si­dent Ja­cob Zu­ma. Det opp­ly­ser re­gje­rings­par­ti­et ANC. Må­let er å stem­me over for­sla­get og få Zu­ma fjer­net fra mak­ten slik at vise­pre­si­dent og Anc-le­der Cy­ril Ra­map­hosa kan over­ta pre­si­dent­em­be­tet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.