The Fall-le­gen­de had­de kreft

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Fa­mi­li­en til The Fall-front­mann Mark E. Smith (bil­det) har nå of­fent­lig­gjort døds­år­sa­ken, etter at den bri­tis­ke kult­hel­ten døde 24. ja­nu­ar, 60 år gam­mel. – Mark kjem­pet en lang og hard kamp etter dia­gno­sen uhel­bre­de­lig kreft i lun­ger og ny­rer. Han prøv­de en­hver be­hand­lings­form til­gjen­ge­lig, noe som tid­vis var tøft og etter­lot ham med noen gru­som­me bi­virk­nin­ger. Mark var en sterk mann som ha­tet å skuf­fe fan­sen og prøv­de å kjø­re på, stikk i strid med alle råd, he­ter det fra søst­re­ne til Mark E.smith. The Fall ga sin sis­te kon­sert i no­vem­ber. Ban­det slapp al­bu­met «New Facts Emer­ge» i fjor, num­mer 32 i rek­ken si­den Smith grunn­la The Fall i 1976. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.