Naer 700.000 så norsk gull

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

De nors­ke Ol-hå­pe­ne le­ve­rer gull­tall for Tvnor­ge og Euros­port. 692.000 så Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo vin­ne Ol-sprin­ten i lang­renn tirs­dag. Det ut­gjor­de en se­er­an­del på 92 pro­sent av dem som så på tra­di­sjo­nell TV tirs­dag for­mid­dag. I til­legg fulg­te over 300.000 Tv­nor­ges og Euro­sports Ol-sen­din­ger på nett, opp­ly­ser Dis­covery. Kvin­ne­nes sprint­fi­na­le og Mai­ken Cas­per­sen Fal­las sølv­løp ble sett av 573 000, en se­er­an­del på 83 pro­sent. I til­legg vi­ser tal­le­ne at de som ser OL på di­gi­ta­le platt­for­mer i snitt strøm­mer to ti­mer. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.