– Går nok ikke fem­mila

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

LANG­RENN: Ny­bakt Ol­mes­ter Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo er usik­ker på om han bør gå fem­mila i OL. Fra før er det klart at han ikke stil­ler til start på mor­gen­da­gens 15 kilo­me­ter. Det sam­me kan skje når det skal kjem­pes om me­dal­jer på den klas­sis­ke 50-kilo­me­te­ren på OLS nest sis­te dag.

– Jeg hå­per på sta­fett og lagsprint. Så får vi se. Jeg tror fem mil er for langt for meg, sier 21-årin­gen.

– Vi tar ut­ta­ket til fem­mila når den tid kom­mer. Nå hol­der vi fo­kus mot nes­te øvel­se. Jo­han­n­es får hvi­le noen da­ger, så skal vi se, sier lands­lags­tre­ner Tor-ar­ne Het­land. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.