Gråt av gle­de etter gull

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

31 år gam­le Shaun Whi­te le­ver­te da det gjaldt som mest og sik­ret seg sitt tred­je Ol-gull i half­pipen i går. Det var USAS 100. gull i vin­ter­le­ke­nes his­to­rie. Dom­mer­ne ga Whi­te 97,75 po­eng på ska­la­en som går til 100. Den 19 år gam­le ja­pa­ne­ren Ay­u­mu Hi­ra­no tok søl­vet, mens au­st­rals­ke Scot­ty Ja­mes tok bron­sen. Da gul­let var et fak­tum, gikk Whi­te ned på kne i mål­om­rå­det. – Jeg var så over­vel­det av gle­de. Jeg har va­ert gjen­nom så mye for å kom­me hit. Jeg had­de for ek­sem­pel en syk ska­de i New Zea­land hvor jeg slo opp an­sik­tet mitt, sa en rørt Whi­te, som er den førs­te ame­ri­kans­ke mann som har tatt gull i tre for­skjel­li­ge OL. Skøyte­lø­per Bon­nie Blair gjor­de det i 1988, 1992 og 1994. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.