NAVNE­DAG

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

Sieg­fred og Sig­bjørn har navne­dag i dag. Det nor­rø­ne Sig­fridr til­sva­rer det gam­mel­tys­ke Sigifrith, som kom­mer av si­gu (sei­er) og frit­hu (fred). Nav­net har va­ert brukt i Nor­ge fra det 14. år­hund­re. Sig­bjørn er et nor­rønt navn, sam­men­satt av sigr og bjorn. En va­ri­ant er Se­bjørn. (NTB)

Sig­bjørn Gjels­vik, stor­tings­re­pre­sen­tant (Sp). FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.