Kvin­ne over­falt i Oslo

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

En kvin­ne ble natt til 17. mai ut­satt for det po­li­ti­et om­ta­ler som et over­fall på Grü­ner­løk­ka i Oslo. Po­li­ti­et le­ter etter en gjer­nings­mann.

Kvin­nen var i ferd med å låse seg inn i en by­gård da over­fal­let fant sted.

– Hun sier gjer­nings­man­nen har fulgt hen­ne et styk­ke, og så gått til an­grep i opp­gan­gen. Han tok kve­ler­tak på hen­ne, slik hun be­skri­ver det, men hun sat­te seg til mot­ver­ge. Hun kom seg løs blant an­net ved å slå ham i an­sik­tet, sier ope­ra­sjons­le­der Vi­dar Pedersen i Oslo po­liti­dis­trikt til VG.

Kvin­nen be­skri­ver gjer­nings­man­nen som av uten­landsk opp­rin­nel­se, uten at hun kun­ne si noe na­er­me­re om hvor. Han skal ha va­ert sol­brun, mel­lom 25 og 40 år og ha gått i skjor­te og jeans. Po­li­ti­et øns­ker tips fra pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.