Svart­tjern syn­ker

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

LEKKASJE: Svart­tjern i Bra­gernes­åsen har fått en sta­dig la­ve­re vann­stand til tross for snø­smel­tin­gen de sis­te uke­ne. Kom­mu­nen vil prø­ve å fin­ne ut hva lek­ka­sjen skyl­des. – Vi har gjort en rek­ke un­der­sø­kel­ser ved Dam­men på Svart­tjern. Det er in­gen syn­lig lekk fra den de­len av dam­men som er syn­lig i ter­ren­get. Vi har ut­ført lyt­ting på bunn­ven­ti­len uten å høre lek­ka­sje­støy fra den, og nå vil vi re­kvi­re­re en grave­ma­skin for å se om det er lekkasje i en luke i ven­til­kam­me­ret, sier Live Jo­han­sen i vann­og av­løps­eta­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.