Mind­re be­løn­ning

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Bus­ke­rud­byen til­bys ny be­løn­nings­av­ta­le på 166 mil­lio­ner kro­ner to­talt for 2018 og 2019, for­ut­satt at må­le­ne i av­ta­len opp­nås. Opp­rin­ne­lig søk­te sam­ar­bei­det om en ny fire­års­av­ta­le, med 210 mil­lio­ner de to førs­te åre­ne. – Vi skul­le selv­sagt gjer­ne ha fått alt vi søk­te om, men ser desto mer fram til by­vekst­for­hand­lin­ge­ne i lø­pet av 2018 med mu­lig­he­ter for yt­ter­li­ge­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.