Fest­stemt 17. mai for sto­re og små

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Katrine.strom@dags­avi­sen.no

GRUNNLOVSFEST: Sto­re vei­ar­bei­der på beg­ge si­der av brua hind­ret ikke et barne­tog fullt av strå­len­de fjes å mar­ke­re Nor­ges na­sjo­nal­dag tors­dag.

■ KATRINE STRØM

Etter en re­kord­varm 16. mai med over 30 gra­der i Dram­men ven­tet et mer bu­nads­venn­lig tem­pe­ra­tur­re­gi­me mor­ge­nen den 17. mai. Emi­lie Volle­ba­ek (6) var glad for å star­te da­gen un­der mam­ma Lill Ca­rin Ja­cob­sens ull­cape. Ti­den det tok før store­søs­ter pas­ser­te ■ ble som seg hør og bør be­nyt­tet til å sam­le russekort i alle far­ger og va­lø­rer.

BEG­GE FOTO: KATRINE STRØM

HOLDT KO­KEN: Emi­lie (6) var tid­lig ute for å se to­get fra bru­en­den på Strømsø, iført mam­mas cape før so­la var­met opp for­tau­ene.

DA­GENS KULESTE SVEIS: Fle­re had­de pyntet seg til fei­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.