Et­ter­lyst: Je­sus

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

Med Bjørn Eids­våg & Svein Tind­berg. Bjørn Eids­våg har med fram­sy­nin­ga Et­ter­lyst: Je­sus prøvd å fin­ne ut kven Je­sus ei­gent­leg er. Er det mog­leg å fin­ne ut? Og kva er det ved denne fi­gu­ren som gjer at han på­ver­kar oss men­nes­ke så sterkt? Sa­man med Svein Tind­berg og det fas­te ban­det sitt vil Bjørn Eids­våg prø­ve å fin­ne ut om vi treng ein Je­sus i dag. I så fall kva for ein Je­sus? Med både nytt og gam­malt song­ma­te­ria­le, my­kje hu­mor og tid­vis i god bede­hus­stil vil dei lei­te i kul­tur­his­to­ria – og i eiga opp­vekst­his­to­rie – for å teik­ne eit bil­de av den Je­sus som både dei og kan­skje pub­li­kum ønskjer seg i dag. Ons­dag 23. mai kl. 19.00, Dram­mens Tea­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.