QUIZ

Dagsavisen Fremtiden - - Drammen Quiz - med Eli­sa­beth Helge­land Wold eli­sa­beth.helge­land.wold@dags­avi­sen.no

12.Hvor lig­ger Mel­lom­styk­ket?

13.Rø­mers vei er opp­kalt etter?

7. I hvil­ken by­del lig­ger sko­len?

14. Når ble ho­ved­byg­nin­gen på Au­stad gård bygd?

8. Hvem la­ger miljø­venn­li­ge duft­lys i Lier?

15.Hvem sto bak fest­kon­ser­ten i Dram­mens Tea­ter 17. mai?

9. Hvor ble Blåkk­fes­ti­va­len ar­ran­gert?

16.Hvor ar­ran­ge­res ons­dags­re­gat­ta­en?

10.Hvem var book­ing­an­svar­lig?

11. Hel­le­rist­nin­gen lig­ger på Ås­kol­len, hvor lig­ger Helle­vei­en?

1. Hva/hvor er det­te?

2. Hvem er kunst­ner­ne som vi­ses i gal­le­ri­et?

3. Blaa­farve­vaer­ket har fått enda en pris, hvil­ken?

4. Hvem er ku­ra­tor ved Blaa­farve­vaer­ket?

5. Hvil­ke to veg­pro­sjekt i Lier kan bli slått sam­men?

6. Hvil­ken sko­le gikk først i årets barne­tog i Dram­men

FOTO: ELI­SA­BETH HELGE­LAND WOLD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.