Fire tap på de fem sis­te

Og ny borte­kamp ven­ter Strøms­god­set i pin­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - JØRN H. SKJAERPE

FOT­BALL ELITE­SE­RI­EN

TAP: I fjor var God­sets høs­tens lag i Nor­ge. Men denne vår­se­son­gen lig­ner på fjor­årets.

Fire tap på de fem sis­te kam­pe­ne er tungt å ta med seg inn mot nes­te opp­ga­ve al­le­re­de man­dag. Også da borte­kamp på nord­vest­kys­ten, nå mot Kris­tian­sund.

Må byg­ge hver­and­re

– Vi kan ikke gjø­re an­net enn å job­be med det vi kan gjø­re noe med. Å for­bed­re pre­sta­sjo­ne­ne, sa tre­ner Tor Ole Skul­le­rud etter ned­tu­ren på Aker sta­dion kvel­den før na­sjo­nal­da­gen.

Nå er all fo­kus på man­da­gens møte mot et Kris­tian­sund-lag som har to hjemme­kam­per på rad. Men den førs­te ble tapt 1-3 for Ran­heim ons­dag.

Der­med er det to om­trent like frust­rer­te lag som mø­tes.

Kort vei ned

For nå er det tungt for God­set. La­get lig­ger på 12. plass etter ti se­rie­run­der. Det var ikke det som var pla­nen.

Nå er det over en må­ned si­den sis­te se­rie­sei­er, 3-0 over Odd 15. april. La­getl ig­ger bare to po­eng foran Sta­ba­ek på kva­li­fi­se­rings­plas­sen

I for­ri­ge hjemme­kamp mot Sarps­borg had­de God­set uhor­ve­lig med uflaks etter skudd både i sten­ge­ne og tverr­lig­ger.

Slik var det ikke mot Mol­de. – Nei, det er skuf­fen­de at vi ikke skap­te fle­re sjan­ser. Vi åp­net bra, men Mol­de var etter­hvert over­leg­ne, inn­røm­mer Tor Ole Skul­le­rud.

Keeper Es­pen Bug­ge Pet­ter­sen var enig.

– Ja, det­te ta­pet var re­der­lig nok. Vi var ikke bed­re, sa den tid­li­ge­re Mol­de-keepe­ren.

Det har nå blitt tap mot Hauge­sund, Ro­sen­borg, Sarps­borg 08 og Mol­de. Bare borte mot Bodø/glimt kap­ret God­set ett po­eng.

Mol­de had­de gått fire se­rie­kam­per uten sei­er før mø­tet med Strøms­god­set, men snud­de tren­den med 2-0. Ru­ben Gab­ri­el­sen og Ei­rik He­stad sco­ret må­le­ne.

Har mye in­ne

– Vi sli­ter litt nå. Mot Mol­de var vi ikke bra nok. Men vi vet hva vi har in­ne, sier God­set­keeper Es­pen Bug­ge Pet­ter­sen til NTB.

Nå hand­ler det om å få det ut i kamp. Ons­da­gens match var jevn­spilt før pau­se. Førs­te om­gangs størs­te sjan­se kom da Er­ling Braut Hå­land kom ale­ne mot Pet­ter­sen i det 22. mi­nutt. Før det had­de God­set åp­net bra.

Bas­sel Jra­di var­tet opp med et fint skudd fra dis­tan­se tid­lig i kam­pen, men Andreas Lin­de i Mol­de-bu­ret had­de god kon­troll.

God­set prøv­de å mo­bi­li­se­re til en slutt­spurt, men uten å lyk­kes

– Vi sy­nes ikke synd på oss sjøl. Ta­bel­len ly­ver ikke. Vi er der vi er, sier Skul­le­rud. (NTB)

Vi sli­ter litt nå. Men vi vet hva vi har in­ne.

Es­pen Bug­ge Pet­ter­sen, God­set-keeper

BE­KYM­RET: Strøms­god­sets trener­ap­pa­rat mot Mol­de med Tor Ole Skul­le­rud i midt­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.