Fryk­tet for ska­de før fot­ball-vm

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - JØRN H. SKJAERPE

VM: Nicklas Bendt­ner slapp med skrek­ken.

■ Ro­sen­borgs Nicklas Bendt­ner fikk en smell i kne­et i 3-0kam­pen mot Lille­strøm 16. mai. Dans­ken ble sendt til rønt­gen for å av­kla­re si­tua­sjo­nen i går.

I Vm-trop­pen

Bendt­ner er, sam­men med Mike Jensen», med i Åge Harei­des brutto­tropp til VM i Russ­land som er en snau må­ned unna.

I går ble båder Bendt­ner, Ro­sen­borg og dans­ke­ne be­ro­li­get. Vm-del­ta­kel­sen var ikke i fare.

Men Harei­de lik­te nep­pe å se at spis­sen fikk en smell i kne­et i du­ell med Lille­strøms Ma­ri­us Amund­sen. Deri­mot var det helt greit at Bendt­ner sco­ret ett av Ro­sen­borgs mål.

– Kne­et ble stivt til slutt, og jeg tenk­te at om vi fikk 2–0 så vil­le jeg gå av. Med tan­ke på det som skjer fram­over, med VM og de tin­ge­ne der, er det in­gen vits i å ta noen sjan­ser. Det var en li­ten he­vel­se, og jeg skal ta en rønt­gen av det, sier Bendt­ner til Adresse­avi­sen.

Fem po­eng bak

RBK og Bendt­ner lig­ger på an­nen­plass i Elite­se­ri­en, fem po­eng bak Brann.

Kam­pen foran et full­satt Ler­ken­dal (21.000 til­skue­re) ble den fes­ten trøn­der­ne øns­ket seg.

Nå får de en be­ty­de­lig tøf­fe­re kamp borte mot se­rie­tre­er Hauge­sund man­dag kveld. Hauge­sund var det førs­te la­get som tok po­eng på Brann Sta­dion i år.

1-0-sco­rin­gen etter 12 mi­nut­ter kom etter et strå­len­de Ro­sen­borg-an­grep. Hjemme­la­get var til­ba­ke i 4-3-3-for­ma­sjon, og må­let var som å se Ro­sen­borg i glans­da­ge­ne. Bendt­ner av­slut­tet per­fekt.

FOTO: OLE MAR­TIN WOLD/NTB SCANPIX

VONDT: Nicklas Bendt­ner stemp­les av Lille­strøms Fro­de Kip­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.