I Eng­lands Vm-tropp

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Jack Wils­he­re ble som ven­tet ikke tatt ut i Eng­lands tropp til fot­ball-vm. Li­ver­pools stor­ta­lent Trent Alex­an­der-ar­nold (19) fikk imid­ler­tid til­lit i trop­pen. – Ut­taks­pro­ses­sen har gått over fle­re må­ne­der. Jeg me­ner vi har en spen­nen­de Vm-tropp. Jeg tror folk ser hvil­ken spille­stil vi øns­ker å ut­vik­le, sier lands­lags­sjef Ga­reth Sout­h­gate. Tirs­dag kom rap­por­te­ne om at Ar­se­nals midt­bane­spil­ler Jack Wils­he­re og Man­ches­ter City-mål­vakt Joe Hart ikke får plass i Vm-trop­pen. De rap­por­te­ne stem­te, for da trop­pen ble of­fent­lig­gjort var in­gen av de to tatt ut av lands­lags­sjef Sout­h­gate. – Joe ble vur­dert, men vi valg­te å prio­ri­te­re de tre and­re keeper­ne Jack But­land (Sto­ke), Nick Po­pe (Burn­ley) og Jor­dan Pick­ford (Ever­ton). Joe har ru­ti­nen, men de tre and­re har pres­tert bed­re. Det var li­ke­vel et tøft valg, sier Sout­h­gate. Høyre­back Trent Alex­an­der-ar­nold er imid­ler­tid tatt ut. 19-årin­gen har hatt en strå­len­de se­song for Li­ver­pool, og blir be­løn­net med plass i trop­pen til Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.