Uvisst med Het­land

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

LANG­RENN: Av­trop­pen­de lands­lags­tre­ner Tor Ar­ne Het­land har fort­satt kon­trakt med Ski­for­bun­det, og det har ikke va­ert ak­tu­elt å kjø­pe ham ut. Det be­kref­tet sports­sje­fen for lang­renn Vi­dar Løfshus over­for NTB. – Si­tua­sjo­nen rundt Tor Ar­ne er ikke av­klart an­net enn at vi for­hol­der oss til at han har en kon­trakt, og så prø­ver vi å fin­ne gode løs­nin­ger for ham in­ternt her. Så får vi se hva det blir til slutt, sa Løfshus. Denne uka ble ikke over­ras­ken­de Ei­rik Myhr Nos­sum pre­sen­tert som Het­lands arv­ta­ker som lands­lags­tre­ner for all­round menn. Han har til nå va­ert Het­lands as­sis­tent på lands­la­get. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.