Enes­te vei­en er opp

Ful­ham og As­ton Vil­la skal spil­le om opp­ryk­ket til Pre­mi­er League. Hå­per ikke kam­pen blir et to mil­li­ar­der kro­ners gjesp.

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - Rei­dar.spig­seth@dags­avi­sen.no

Pre­sta­sjo­ne­ne på ba­nen i dis­se kam­pe­ne er pre­get av ner­ver og fryk­ten for å gå glipp av fot­bal­lens al­ler størs­te mu­lig­het – å få spil­le blant de al­ler bes­te, og et opp­rykk som er verdt to mil­li­ar­der kro­ner, ifølge The Guar­di­ans ut­reg­ning.

Pre­get av al­vo­ret var i høy­es­te grad kam­pen mel­lom As­ton Vil­la og Midd­les­brough tirs­dag kveld også, en søvn­dys­sen­de opp­le­vel­se for en nøy­tral se­er.

Kam­pen bød på tre mål­sjan­ser, men dis­ku­sjo­nen i etter­tid hand­let om at dom­mer Mike Dean ikke vis­te ut Vil­la-keepe­ren som hand­set uten­for seks­ten­me­te­ren for å for­hind­re en stor Boro-sjan­se.

Vil­las Jack Grea­lish, et av en­gelsk fot­balls stor­ta­len­ter, sto for en av kam­pens størs­te sjan­ser. Nå mø­ter han et an­net stor­ta­lent til kamp, Ful­hams Ryan Sessegnon – som fyl­ler 18 år i dag.

Den gam­le stor­klub­ben As­ton Vil­la gikk vi­de­re på den au­st­rals­ke skjegge­bas­sen Mi­le Je­di­n­aks mål mot Boro i førs­te kamp. Nå skim­ter klub­ben come­back til liga­en de ryk­ket ned fra i 2016 – den gang som det dår­ligs­te la­get som har spilt i Pre­mi­er League (ifølge kom­men­ta­tor Ja­mie Carrag­her).

Ut­ford­rin­gen er et Ful­ham som vir­ker mer so­li­de denne se­son­gen enn da klub­ben ble slått ut av play off av Re­ad­ing i fjor. At Lon­don-klub­ben ikke har en god play off-his­to­rie å vise til er en annen sak. Ful­ham har mis­lyk­kes i dis­se kam­pe­ne sju gan­ger før, tapt mot klub­ber som Grims­by og Bris­tol Rovers. Nå er Ful­ham på Wem­bley for førs­te gang på 43 år.

Om en lang uke – ikke minst for sup­por­ter­ne av de to klub­be­ne – mø­tes Ful­ham og As­ton Vil­la til den av­gjø­ren­de kam­pen på etter­mid­da­gen lør­dag 26. mai.

Opp­rykk­s­fi­na­len vi­ses på en Via­sat-ka­nal, tre ti­mer før se­son­gens Cham­pions League­fi­na­le star­ter i Kiev. Selv om liga­fot­bal­len er over, har fan­sen en flott fot­ball-lør­dag i ven­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.