SPEN­NEN­DE SVENSKEGJESTER

Dagsavisen Fremtiden - - Sport/Rubrikk -

Gode hes­ter stil­ler, dess­uten farge­leg­ges V75-om­gan­gen på Jarlsberg med inn­slag fra Sve­ri­ge. Ikke minst duk­ker fjor­årets kri­te­rie­vin­ner Hard Ti­mes opp, han tar den lan­ge tu­ren fra Sunds­vall for å kjem­pe om sei­e­ren. Vi ser også fram til eli­tens kamp om 100.000 kro­ner i V75-5. Kvik­ke Donato­mi­te lå len­ge an til å få drømme­lø­pet, men rett før inn­mel­dings­fris­ten gikk ut kom to hes­ter fra svens­ke Ro­bert Bergh. Han kus­ker stjerne­em­net Mus­cle Hust­le og blir fa­vo­ritt. Tro­lig vin­nes lø­pet på en tid langt ned mot 1.10.0. Hoved­ban­ke­ren vår blir li­ke­vel tre­åri­ge Cat­he­ri­ne’s Chevy

(V75-3), som har al­le­re­de vist elite­tak­ter og har en ge­di­gen mu­lig­het til å hen­te ut hele 300.000 kro­ner her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.