V75-2. KALDBLODSHESTER 2.100 ME­TER VOLTESTART

Dagsavisen Fremtiden - - Sport/Rubrikk -

Tips: Bråt­nes Eyr (1) – Gru­de El­le (5) – Lyk­kje May (11). Outs: Ra­no Hil­da (8).

Ran­ge­ring: A: 1 B: 5-11-8-4-2-13-14-3-12-9-10-7-6-15.

BRÅT­NES EYR (1): Glem den sis­te inn­sat­sen til hop­pa fra Ind­re Østfold. Ba­nen i År­jäng var løs og nes­ten uten fes­te. Der­med slo hop­pa sam­men i ak­sjo­nen og tok til en øde­leg­gen­de ga­lopp med disk som re­sul­tat. Vi har sett Bråt­nes Eyr en rek­ke gan­ger tid­li­ge­re og vet at far­ten er stor. Vi­de­re har styr­ken duk­ket opp med hjelp av Stian Eilef­sens gode tre­nin­ger. Hes­ten kan lede hele vei­en, men vi vekt­leg­ger at kva­li­te­ten på mot­stan­der­ne har økt mye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.