V75-6. VARMBLODSHESTER 2.100 ME­TER BILSTART

Dagsavisen Fremtiden - - Sport/Rubrikk -

Tips: Hard Ti­mes (5) – A Bra­ve He­art (3) – Gretz­ky B.R. (6). Outs: Vain­queur R.P. (1).

Ran­ge­ring: A: 5 B: 3-1-6-8-7-2-4.

A BRA­VE HE­ART (3): Topp­hest fra Bus­ke­rud, en tøf­fing som reis­te seg etter en al­vor­lig ulyk­ke med trans­por­ten på vei hjem fra Ber­gen i fjor. Vi ser at kva­li­te­ten på kon­kur­ren­te­ne har økt ve­sent­lig, men med fem tri­um­fer på stri­pe skal hings­ten vur­de­res tid­lig. Han er kjapp som få fra start og vil få en god po­si­sjon un­der­veis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.