Borte­bo(o)m?

Dagsavisen Fremtiden - - Sport/Rubrikk - ROGER TEIG

Full rul­le i Elite­se­ri­en også and­re pinse­dag, og med de «tyngs­te» la­ge­ne på borte­bane. Det har gitt en tøff re­bus, der vi må ned en di­vi­sjon for å fin­ne våre to bes­te holde­punk­ter: Ham­kam (9) og

Sand­nes Ulf (12) skal beg­ge va­ere sik­re kort. For øv­rig blir det mye gar­de­rin­ger, og vi blir nødt til å ta med et par ri­si­kab­le sin­gel­kryss – Sarps­borg (4) og

Mjøn­da­len (10) – for å kom­me igjen­nom. In­gen hel­gar­de­rin­ger på vår ku­pong, selv om vi kun­ne ha trengt dem. Vi sat­ser på halve og hå­per på det bes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.