Wem­bley = HUB

Dagsavisen Fremtiden - - Sport/Rubrikk - ROGER TEIG

En­gelsk Fa-cup­fi­na­le og norsk nivå 3 og 4 ut­gjør ku­pon­gen. Den øvers­te hel­dek­ker vi på rein re­fleks, på Wem­bley kan jo alt skje – selv om Uni­ted ba­erer fa­vo­ritts­tem­pel­et. Sam­me tak­tikk i kam­pe­ne 8 og 10, der vi tror fire sva­ert jevn­byr­di­ge lag mø­tes. Man­ge åpne kam­per her, men våre fire sik­res­te blir Gro­rud (3) som skal ut og figh­te igjen, Moss (4) som har kom­met i si­get,

Aren­dal (5) mot sva­ke Eger­sund og se­rie­le­der Fol­lo (9) mot bunn­la­get Re­ady. Den sis­te er ku­pon­gens sik­res­te hjemme­sei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.