JUBILANTER

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

95 år

Aus­land, Gun­hild Bite­ha­gen 2, 3440 Røy­ken

Braa­then, Leif

Sankt Hal­vards gate 2 B, 3015 Dram­men

Sund­by, Ruth

Pet­ter­s­vol­len 20,

3032 Dram­men

90 år

Ed­vard­sen, Berit Ma­rie

Kor­s­vei­en 64, 3028 Dram­men

Enge­bret­sen, Aa­got Eli­sa­beth Lund

Re­vå­vei­en 56,

3070 San­de i Vest­fold

Slet­vold, An­ne

Skole­bak­ken 18,

3470 Slemme­stad

85 år

Adam, Ma­ria Kirke­vei­en 11,

3055 Krok­stad­elva

75 år

Eriks­rud, Grethe Eriks­rud­vei­en 24, 3404 Lier

70 år

Hall, Mai Em­ma

Pre­sten­ga 46,

3470 Slemme­stad Wil­lan­ger, Har­ry An­ton

Kas­tanje­vei­en 50,

3026 Dram­men

60 år

Andersen, May-britt

Rag­nar Ra­anaas vei 16,

3050 Mjøn­da­len

Hage­hau­gen, Li­se

Tiur­vei­en 19, 3030 Dram­men

Hof­fart, Tore

Kro­ken 5, 3350 Prest­foss

Staks­rud, Gun­hild

Fjell­s­vei­en 180,

3035 Dram­men

50 år

Am­di, Sø­ren Strand

Ha­re­stub­ben 7,

3470 Slemme­stad

Andersen, An­ne-grethe Svens­rud

Løkke­vei­en 31 A,

3050 Mjøn­da­len

Ask, Lis­beth

Dyr­dalbak­ken 11, 3075 Ber­ger

Ke­blas, Gin­ta­ras

Hauk Aa­bels vei 29,

3038 Dram­men

Leik­vam, Stur­la

Olav Kyr­res gate 4,

3046 Dram­men

Rød­land, Lai­la Ere­ne

Skon­ner­ten 30,

3038 Dram­men

Sand, Ha­rald In­ge

Sands­vei­en 36, 3075 Ber­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.