Ele­fan­te­nes stam­tre byg­ges om

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

En gi­gan­tisk 13 tonn tung ele­fant, som i dag er ut­ryd­det, vand­ret rundt i Euro­pa for bare 50 000 år si­den, og nye be­vis rok­ker ved teori­en om at den na­er­mes­te le­ven­de etter­kom­me­ren er den asia­tis­ke ele­fan­ten.

© Tns/bulls KILDER: Al­fred Ro­ca ved Uni­ver­sity of Il­li­nois, Ur­bana-champaign; eli­fe jour­nal

Afri­kansk sa­vanne­ele­fant: Ulov­lig jakt er i ferd med å ut­ryd­de beg­ge ele­fan­tar­te­ne i Ke­nya

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.