Fro­de Bergs anke for­kas­tet

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

FENGS­LET: Den spion­sik­te­de nord­man­nen Fro­de Berg (bil­det) må sann­syn­lig­vis sit­te i va­re­tekt i Russ­land i minst ett år etter at en dom­stol i Mosk­va tors­dag for­kas­tet an­ken hans.

3. mai fikk han for­len­get va­re­tekts­fengs­lin­gen med tre må­ne­der. Tors­dag ble 62-årin­gens anke om fengs­lin­gen be­hand­let. Dom­sto­len bruk­te en ti­mes tid på å av­gjø­re at han ikke kun­ne løs­la­tes mot kau­sjon.

Det var på for­hånd ven­tet at be­g­ja­e­rin­gen ikke vil­le bli tatt til føl­ge.

Nord­man­nens rus­sis­ke ad­vo­kat Ilja No­vik­ov sier til NTB etter da­gens retts­av­gjø­rel­se at han tror Berg nå har minst ett år foran seg i feng­sel. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.