Rus­kjø­ring

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

En 28 år gam­mel mann kjør­te tors­dag etter­mid­dag i grøf­ta på Kon­ne­rud. – Fø­re­ren var ikke der når vi kom fram, men tak­ket va­ere re­gist­re­rings­num­mer på bi­len fant vi han raskt på bo­pel, sier ope­ra­sjons­le­der Jan Kris­ti­an Johns­rud i Sør-øst po­liti­dis­trikt Drm24.no. Man­nen had­de ikke fø­rer­kort, og skal ha va­ert rus­på­vir­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.