Økt syke­fra­va­er

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

BUS­KE­RUD: Nye Nav-tall vi­ser at det i førs­te kvar­tal 2018 var et le­ge­meldt syke­fra­va­er på 6,3 pro­sent i Bus­ke­rud. Det er en øk­ning på 7,3 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor. Det høy­es­te syke­fra­va­e­ret var i Øvre Ei­ker og Ned­re Ei­ker med 7,4 pro­sent, og Krøds­he­rad med 7,0 pro­sent. Kom­mu­ne­ne med det la­ves­te syke­fra­va­e­ret var Hem­se­dal med 3,7 pro­sent og No­re og Uv­dal med 4,6 pro­sent. I Dram­men var syke­fra­va­e­ret på 6,1 pro­sent, noe som var en øk­ning på 4,1 pro­sent fra året før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.