CO­LOM­BIA

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Re­pub­likk i Sør-ame­ri­ka. Det bor 47,9 mil­lio­ner men­nes­ker i lan­det.

Ho­ved­sta­den er Bo­gotá.

■ Lan­det er rikt på na­tur­res­sur­ser. Kaf­fe, olje, bloms­ter, ba­na­ner og teksti­ler er vik­ti­ge eks­port­va­rer. Ko­kain­han­de­len ut­gjør en il­le­gal øko­no­mi.

■ Co­lom­bias størs­te ge­rilja­grup­pe, FARC, inn­gikk en freds­av­ta­le med myn­dig­he­te­ne i 2016.

■ Lan­det er fort­satt pre­get av om­fat­ten­de nar­ko­tika­tra­fikk og vol­de­lig kon­flikt. Si­den freds­av­ta­len har over 150.000 men­nes­ker blitt tvun­get på flukt.

■ Søn­dag går co­lom­bia­ner­ne til valg­ur­ne­ne for å vel­ge lan­dets nes­te pre­si­dent. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.