DR. BERGLAND BRY­TER TAUSHETSPLIKTEN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Årets Stand­up­ko­mi­ker un­der Komi­pri­sen 2017 Jonas Kin­ge Bergland kom­mer til Dram­men igjen. Etter to­talt SJU full­sten­dig ful­le hus i Dram­mens

Tea­ter i no­vem­ber 2017 og fe­bru­ar i år, kom­mer Bergland til­ba­ke til Dram­men med eks­tra­fo­re­stil­lin­ger i juni. Bergland er ko­mi­ker, lege og idretts­ut­øver fra Holm­lia uten­for Oslo. Fore­stil­lin­gen had­de premiere på Lat­ter vår­en 2017 og har slått alle salgs­re­kor­der. I Oslo er det lagt ut over 50 fore­stil­lin­ger og solgt over 10.000 bil­let­ter. Men nå er det alt­så Dram­men som skal få opp­le­ve en livs­for­len­gen­de af­ten og hu­mor på blå re­sept.

Hvor: Dram­mens Tea­ter

Når: Fre­dag kl. 19.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.