KUL­TUR­SKO­LEN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Som­mer­fore­stil­ling. Kul­tur­sko­len av­slut­ter skole­året med en flott fore­stil­ling på Union Sce­ne, Hoved­sce­nen. Kul­tur­sko­len vi­ser smake­bi­ter av alt det spen­nen­de vi har job­bet med i år og det blir inn­slag fra både mu­sikk, sang, dans, sir­kus, ani­ma­sjon og tea­ter. Det hele star­ter med en ut­stil­ling av vi­su­ell kunst i foa­je­en og ser­ve­ring av punsj fra kl. 17.30. Gra­tis inn­gang.

Hvor: Union Sce­ne

Når: Man­dag 18. juni kl. 18 og Kul­tur­minne­da­gen. Un­der ar­ran­ge­men­te­ne ar­ran­ge­res ofte ak­ti­vi­te­ter for barn, som hest- og trak­tor­kjø­ring. Og på Gjest­gi­ve­ri­et er det be­vert­ning. Søn­dag 17. juni åp­ner årets ut­stil­ling «Lierelva – til nyt­te og be­sva­er». Åpen kafé på Heg Gjest­gi­ve­ri og for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter hver søn­dag fra 17. juni fram til Ep­le­fes­ti­va­len 16. sep­tem­ber.

Når: Søn­da­ger kl. 11–16 Hvor: Lier Bygde­tun, Pa­ra­dis­bak­ke­ne, Lier

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.