ANNE VALEN NAESS

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Anne Valen Naess vi­ser ut­stil­lin­gen «El­le­vilt og al­vor­lig» med et godt ut­valg nye ma­le­ri­er la­get spe­si­elt for den­ne ut­stil­lin­gen. Anne Valen Naess er nå en av de mer etter­trak­te­de kunst­ner­ne med sine farge­ster­ke, hu­mo­ris­tis­ke og livs­be­ja­en­de ma­le­ri­er. Mo­ti­ve­ne hen­nes drei­er seg først og fremst om halv­fi­gu­ra­ti­ve men­neske­skik­kel­ser og abs­tra­her­te og for­enk­le­de land­skap med sterk farge­bruk. Kunst­ne­ren er til ste­de på åp­nin­gen. En­kel ser­ve­ring av kake & cham­pag­ne. Ut­stil­lin­gen va­rer fram til

24. juni.

Hvor: Gal­le­ri At­he­ne, Grøn­land 57

Når: Lør­dag kl. 14.00.

El­lers; On.-fr. kl. 11–17. Lø.-sø. kl. 11–16.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.