DRAM­MENS KUNST­FOR­ENING – ODD NERD­RUM

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Odd Nerd­rum er kunst­for­enin­gens sto­re som­mer­ut­stil­ling i Ly­che­pa­vil­jon­gen, Dram­mens Mu­se­um, re­pre­sen­tert med na­er­me­re 80 gra­fis­ke trykk.

Åp­nin­gen ons­dag 13. juni klok­ken 19.00.

Hvor: Ly­che­pa­vil­jon­gen, Dram­mens Mu­se­um

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.