LIER BYGDE­TUN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Bygde­tu­net lig­ger flott til i Lier­da­len. På Lier Bygde­tun kan du også opp­le­ve lo­kal­his­to­ri­en i et le­ven­de mil­jø. Lier Bygde­tun dri­ves med stor dug­nads­inn­sats fra både fri­vil­li­ge, med­lem­mer av his­to­rie­la­get og and­re fri­vil­li­ge for­enin­ger.

I lø­pet av året hol­des fle­re godt be­søk­te ar­ran­ge­ment, som Jule­mar­ke­det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.