BUS­KE­RUD KUNSTSENTER

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Sti­pend­ut­stil­ling 2018: Åp­ning ved kunst­ner og styre­le­der på Bus­ke­rud Kunstsenter Ange­la Bar­co­ba­ron. Med støt­te fra Bil­den­de Kunst­ne­rens Hjelpe­fond, ar­ran­ge­res det igjen Sti­pend­ut­stil­ling på Bus­ke­rud Kunstsenter! Bilde­kunst­ne­re og kunst­hånd­ver­ke­re fra Bus­ke­rud

del­tar på stor gruppe­ut­stil­ling den­ne som­mer­en. Ut­stil­lin­gen er et for­søk på å vise tenden­ser i kunst­ner­mil­jø­et i Bus­ke­rud. Fem kunst­ne­re vil mot­ta pro­duk­sjons­sti­pen­der på kr 20.000. Vin­ner­ne blir an­non­sert på ut­stil­lings­åp­nin­gen.

Når: Ons­dag 13. juni kl. 18. Hvor: Bus­ke­rud Kunstsenter, Union

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.