GULSKOGEN GÅRDS VEN­NER

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Hvis du øns­ker å bi­dra med litt ar­beids­inn­sats, så er det dug­nad på tirs­da­ger fra kl. 18.00. NB: Du for­plik­ter deg ikke til å møte hver gang, bare når du øns­ker det og har mu­lig­het.

Hvor: Gulskogen Gård

Når: Tirs­dag kl. 18.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.