FOSSESHOLM HERREGÅRD

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Fossesholm Herregård er en kul­tu­rell per­le for hele fa­mi­li­en. Den gam­le ho­ved­byg­nin­gen er i dag mu­se­um hvor du kan nyte de vak­re in­te­ri­ø­re­ne fra går­dens stor­hets­tid på 1700-tal­let. Res­ten av går­den byr på dukke­ut­stil­ling, hjemme­front­mu­se­um og skif­ten­de kunst­ut­stil­lin­ger, her er også bruks­kunst­bu­tikk og en li­ten kafé. Bar­na kan kle seg ut som gods­ei­ere, hop­pe i høy­et el­ler hil­se på sau­er, hø­ner og på­fugl.

Ut­stil­ling 2018: Om­fav­nel­se. Vi­be­ke Skram­stad Strand vi­ser ut­stil­lin­gen «om­fav­nel­se» i Verk­ste­det. Med in­ter­es­sen for men­nes­kers hver­dags­his­to­ri­er, star­tet Vi­be­ke ar­bei­det med å sam­le inn gam­le for­kla­er. Re­sul­ta­tet vi­ses i Verk­ste­det i som­mer, som et his­to­rie­fylt og san­se­lig pro­sjekt­rom.

Hvor: Fossesholm Herregård, Vestfossen

Når: Tirs­dag-søn­dag: 12.00-17.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.