SPRÅKKAFÉ

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Tren­ger du hjelp til å la­ere norsk? Da er språk­ka­fe­en noe for deg. Her øves det på munt­lig norsk sam­men, og det dis­ku­te­res uli­ke ak­tu­el­le te­ma­er. Du tren­ger ikke for­be­re­de deg, bare møt opp.

Hvor: Hoved­sce­nen i 2. eta­sje, Dram­mens­bi­blio­te­ket

Når: Tirs­da­ger kl. 13–14

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.