HVEM SNAK­KER FOR OSS?

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Mus­li­mer i da­gens Nor­ge: Hvem snak­ker for oss? Faste­må­ne­den Ra­ma­dan er over og Kir­ke­lig Dia­log­sen­ter Dram­men in­vi­te­rer for­fat­te­ren Bush­ra Is­haq for å snak­ke om sin bok:

Hvem snak­ker for oss? Bush­ra og hen­nes bok­pro­sjekt er et godt ut­gangs­punkt for å bli mer in­for­mert om islam og mus­limsk tro og prak­sis. Det blir rik an­led­ning til å stil­le spørs­mål. Etter fore­dra­get og spørs­måls­run­den kan sam­ta­len fort­set­te i kir­kens peise­stue der vi ser­ve­rer litt mat og drik­ke.

Hvor: Kir­ke­lig dia­log­sen­ter Sols­vin­gen 90

Når: Søn­dag 17. juni kl. 18

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.