LYDVERKET MED BERNT

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Skap din egne ly­der og mu­sikk! Mu­sik­ken kan la­ges i fel­les­skap for dem som vil, el­ler hver for seg om det pas­ser bed­re. Kur­set er for lek­ne ly­dels­ke­re som li­ker å ska­pe lyd med pro­gram­mer på ip­ad og PC, synt­he­size­re og duppe­dit­ter. Alt som trengs for å lage mu­sikk, stil­les til dis­po­si­sjon av Dram­mens­bi­blio­te­ket: Synth-mo­du­ler, duppe­dit­ter og pro­gram­vare. Bernt Win­ness er medie­pe­da­gog og han har job­bet mye med ung­dom, har et bren­nen­de en­ga­sje­ment for lyd i alle for­ma­ter og els­ker å la­ere bort.

Hvor: Dram­mens­bi­blio­te­ket, 2. eta­sje

Når: Ons­da­ge­ne: 17/1,

14/2, 7/3, 11/4, 2/5, 6/6 kl. 18

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.